Χριστουγεννιάτικο Bazaar Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ηρακλείου Δεκέμβριος 2012