ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα μας.

ONLINE ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

ΕΟΔΥ Οδηγίες για παραμονή παιδιών και εφήβων στο σπίτι.pdf (377062)

Αξιοποιώ τον χρόνο μου με :

Εκπαιδευτικά online λογισμικάwww.jele.gr  (Απαιτείται εγκατάσταση ή ενεργοποίηση του flash player)

Για εγκατάσταση Flash player σε windows: https://get.adobe.com/flashplayer/ 

Για εγκατάσταση Flash player σε Linux: https://get.adobe.com/flashplayer/otherversions/

Εκπαιδευτικά λογισμικά (με download στον H/Y):

https://sxoleio.eu/Paidika.php

Λογισμικό εξάσκησης εργαζόμενης μνήμης: https://www.schoolsplay.org

(Επιλέγω απο αριστερά, στο εικονίδιο Downloads Childsplay, το λειτουργικό σύστημα του Η/Υ μου: Linux ή Windows. Απο το αναδυόμενο παράθυρο ξεκινώ το download στον Η/Υ μου)

Λογισμικό ζωγραφικής tuxpaint: https://www.tuxpaint.org/download/

Για εξάσκηση στο περιβάλλον γραφείου openofficehttps://www.openoffice.org/el/

 Άσκηση στον κειμενογράφο (word/writer): Αντιγράφω κείμενα απο εφημερίδες/περιοδικά των γονέων μου και εφαρμόζω τις μορφοποιήσεις που έχω μάθει (έντονη γραφή, μέγεθος/χρώμα γραμματοσειράς, στοίχιση κλπ)

Βοηθητικές οδηγίες εγκατάστασης/απεγκατάστασης του openoffice (εγκατάστασης:απο την αρχή έως 5:12' και απο 8:00'-12:00'):   https://www.youtube.com/watch?v=9hBP1LVuAmI

Φροντίζω να απολυμαίνω τακτικά το πληκτρολόγιο και το ποντίκι του Η/Υ! 

Τζένη Βλάχου - Καθηγήτρια Πληροφορικής 

ΕΕ.Ε.Ε.Κ. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ) Ν.Ηρακλείου Αττικής είναι σχολείο δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης που ιδρύθηκε το 2001 και λειτούργησε για πρώτη φορά το σχολικό έτος 2002-2003.

Οι σπουδάστριες και οι σπουδαστές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εκπαιδεύονται στα αντικείμενα της κηπουρικής, της μαγειρικής -ζαχαροπλαστικής και της γραφειακής στήριξης. Επίσης, συντηρούνται και αναπτύσσονται γνώσεις και δεξιότητες αυτόνομης διαβίωσης, ενώ παράλληλα προσφέρεται πρόγραμμα γενικής εκπαίδευσης (γλώσσα, μαθηματικά, κοινωνική αγωγή, μουσική, γυμναστική και αισθητική αγωγή).

Ενισχύονται δραστηριότητες κοινωνικοποίησης στην κοινότητα και το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με δραστηριότητες πολιτιστικού, αθλητικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα με την αξιοποίηση κάθε προσφερόμενης ευκαιρίας. Στο πλαίσιο του ωρολόγιου προγράμματος πραγματοποιούνται ομάδες με σκοπό την ανάπτυξη των επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων εντός και εκτός σχολείου. Κάποιες απο τις ομάδες αυτές λειτουργούν στο πλαίσιο προγραμμάτων Αγωγής Υγείας.

Στο σχολείο εγγράφονται απόφοιτες/-οι ειδικού ή γενικού δημοτικού σχολείου. Σύμφωνα με το νόμο 4186, τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), στα οποία η φοίτηση διαρκεί 6 χρόνια. Σε αυτά εγγράφονται απόφοιτοι δημοτικών σχολείων γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης καλύπτοντας την υποχρεωτικότητα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. είναι σχολικές μονάδες διαβαθμισμένες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και χορηγούν στους αποφοίτους τους πτυχίο επιπέδου 2α με επαγγελματικά δικαιώματα και δικαίωμα εγγραφής στις ΣΕΚ ειδικής αγωγής, κατόπιν εισήγησης του ΚΕΔΔΥ. Στην τελευταία τάξη των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. θεσμοθετείται πρακτική άσκηση διάρκειας 2 τουλάχιστον τριμήνων, στο πλάισιο των εργαστηριακών μαθημάτων η οποία προσδιορίζεται με απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων. Το ωρολόγιο πρόγραμμα της ΣΤ' τάξης συμπληρώνεται από μαθήματα των προηγούμενων τάξεων, ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, όπως αυτές προκύπτουν από την εκπαιδευτική αξιολόγηση. Η ΣΤ'  τάξη λειτουργεί ως τάξη τεχνικής/επαγγελματικής εξειδίκευσης με σκοπό τον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων των μαθητών και την εξοικείωσή τους στο εργασιακό περιβάλλον. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πρακτική άσκηση των μαθητών, τότε γίνεται με την υποστήριξη του σχολικού συνεταιρισμού.

Για τους μαθητές που φοιτούν στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., η φοίτησή τους χαρακτηρίζεται επαρκής ή όχι από το Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος αποφασίζει κατά περίπτωση και ανεξάρτητα από τον αριθμό απουσιών, συνυπολογίζοντας την επαρκή κατάκτηση των διδακτικών στόχων, τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή και την είσήγηση της ΕΔΕΑΥ, εφόσον αυτή έχει συσταθεί. Οι μαθητές των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. που είναι εγγεγραμένοι και επρόκειτο να φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2013-2014 για έκτη, έβδομή ή όγδοη χρονιά, εφόσον έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει τουλάχιστον τις 4 πρώτες τάξεις, κατατάσσονται στην Πέμπτη τάξη της νές σχολικής δομής. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πρακτική άσκηση των μαθητών, τότε αυτή γίνεται με την υποστήριξη του σχολικού συνεταιρισμού σε όλες τις ΣΜΕΑΕ όπου αυτός έχει συσταθεί.

Στο σχολείο στεγάζεται στην οδό Πευκών 88-90  του Δήμου Ηρακλείου. Τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες υποστηρίζουν:

το Εκπαιδευτικό Προσωπικό (εκπαιδευτικοί διαφόρων κλάδων, όπως εργαστηριακοί, φιλόλογοι,μαθηματικοί, πληροφορικοί, μουσικολόγοι, εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής και εκπαιδευτικοί αισθητικής αγωγής, 

το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, λογοθεραπεύτρια, εργοθεραπεύτρια και σχολική νοσηλεύτρια),

το Ειδικό Βοηθητιικό Προσωπικό (στελέχη υποστήριξης μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης).

Στο σχολείο φοιτούν σπουδαστές και σπουδάστριες απο την ευρύτερη περιοχή του βόρειο τομέα της Περιφέρειας Αθηνών που μετακινούνται με μισθωμένα μέσα (πούλμαν και ταξί). 

Επιστημονική Πληροφόρηση για τον Covid19:

www.ekt.gr/el/covid-19

Τρέχουσα κατάσταση του Covid19 στον κόσμο:

experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός», οι τελειόφοιτοι μαθητές του εργαστηρίου της μαγειρικής, είχαν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τις δεξιότητες τους μέσα από μια σειρά ομαδικών και ατομικών δραστηριοτήτων. Η διεργασία της ομάδας ήταν μία ευκαιρία να προετοιμαστούν για τη «Ζωή μετά το σχολείο», όπως χαρακτηριστικά ήταν και ο τίτλος της ομάδας αυτής. Η τεχνική της βιωματικής εκπαίδευσης, το role-playing, η προβολή βίντεο, οι απλές και προσαρμοσμένες ασκήσεις στις ανάγκες των συμμετεχόντων είναι ενδεικτικά τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν. 
 
Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί
Πατσιαδά Ευανθία
Χαραλαμπίδου Ιωάννα, Ψυχολόγος
 
 

Εργοθεραπεία 1: Πλύσιμο χεριών 

https://m.youtube.com/watch?v=zaU9Hf-CxjA&t=28s

www.youtube.com/watch?v=2WsooFlS5Vk

Εργοθεραπεία 2: Πλύσιμο προσώπου

https://m.youtube.com/watch?v=ztSvZaGjL5A&list=PLZ1DHVV0dH5CvUvxUhJXKIMwl7-YQi9dr&index=4

Εργοθεραπεία 3:Κάνω μπάνιο μόνος μου

https://m.youtube.com/watch?v=NBrXhgylaiI&list=PLZ1DHVV0dH5CvUvxUhJXKIMwl7-YQi9dr&index=3

Εργοθεραπεία 4: Πλένω τα δόντια μου

www.youtube.com/watch?v=pPPDT7OuIag