Λογοθεραπεία

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Το σχολείο μας έχει μόνιμη λογοθεραπεύτρια η οποία, στο πλαίσιο των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της υποστηρίζει λογοθεραπευτικά τους μαθητές εξατομικευμένα και σε ομάδες στο χώρο του σχολείου καθώς και σε πραγματικές συνθήκες, εκτός σχολικού χώρου. Επίσης, υλοποιεί πρόγραμμα Αγωγής Υγείας στο οποίο συμμετέχουν 15 μαθητές, σε συνεργασία με άλλα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

Σκοπός της λογοθεραπευτικής παρέμβασης είναι η βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών λεκτικά ή με τη χρήση μέσων εναλλακτικής επικοινωνίας, σε συνεργασία με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.  

 

Εργοθεραπεία 1: Πλύσιμο χεριών 

https://m.youtube.com/watch?v=zaU9Hf-CxjA&t=28s

www.youtube.com/watch?v=2WsooFlS5Vk

Εργοθεραπεία 2: Πλύσιμο προσώπου

https://m.youtube.com/watch?v=ztSvZaGjL5A&list=PLZ1DHVV0dH5CvUvxUhJXKIMwl7-YQi9dr&index=4

Εργοθεραπεία 3:Κάνω μπάνιο μόνος μου

https://m.youtube.com/watch?v=NBrXhgylaiI&list=PLZ1DHVV0dH5CvUvxUhJXKIMwl7-YQi9dr&index=3

Εργοθεραπεία 4: Πλένω τα δόντια μου

www.youtube.com/watch?v=pPPDT7OuIag