Εργαστήριο Γραφειακής Στήριξης

Το εργαστήριο Γραφειακής Στήριξης, που λειτουργεί στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ηρακλείου, έχει ως στόχους του οι μαθητές να

-          Εκπαιδευτούν και να καταρτιστούν σε εργασίες σύγχρονου γραφείου

-          Αναπτύξουν τις αναγκαίες πρακτικές και δεξιότητες καθημερινής ζωής

-          Αναπτύξουν τα αισθήματα της υπευθυνότητας και ωρίμανσης της προσωπικότητάς τους

-          Καλλιεργήσουν εργασιακή συνείδηση

-          Προετοιμαστούν, μέσω πρακτικής άσκησης, για επαγγελματική αποκατάσταση στην αγορά εργασίας

Το εργαστήριο  Γραφειακής στήριξης διαθέτει πλήρη εξοπλισμό που αποτελείται από

  • Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, Laptop σύνδεση internet
  • Φωτοτυπικά μηχανήματα
  • Πλαστικοποιητές , μηχανήματα βιβλιοδεσίας
  • Εργαλεία αρχειοθέτησης
  • Μηχανήματα επικοινωνίας (fax, συσκευές κλπ)

Οι ενότητες που καλύπτονται

-Επικοινωνιακές τεχνικές και πρακτικές

-Χρήση σύγχρονων εργαλείων στις εργασίες γραφείου

-Καθημερινές εργασίες γραφείου (αρχειοθέτηση, ταξινόμηση, Αλληλογραφία, πρωτόκολλο  κλπ).

-Συναλλαγές – διαχείρηση χρημάτων.

-Εξοικείωση με τις συνθήκες της αγοράς εργασίας , μέσω της πρακτικής άσκησης.

 

Οι διδάσκοντες εκπαιδευτικοί

Πονηρού Χρυσάνθη

Παπασταθόπουλος Κωνσταντίνος

Τζαβέλλα Μαρία

Κούρτακα Βαρβάρα – Ειρήνη