Σχολική Νοσηλεύτρια.

ΣΧΟΛΙΚΗ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

Το σχολείο μας έχει Σχολική Νοσηλεύτρια, η οποία στο πλαίσιο των καθηκόντων της, λαμβάνει ιστορικό υγείας του μαθητή από τους γονείς. Συγκεντρώνει και ελέγχει τα Ατομικά Δελτία Υγείας των Μαθητών, σε συνεργασία με τους γυμναστές του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.

Παρέχει  Πρώτες Βοήθειες και νοσηλευτική φροντίδα σε μαθητές και προσωπικό του σχολείου. Συνεργάζεται με γονείς και εκπαιδευτικούς Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό για θέματα υγείας των μαθητών.

Πραγματοποιεί εξατομικευμένα και ομαδικά προγράμματα, εντός και εκτός σχολείου, που στοχεύουν στη βελτίωση πρακτικών σχετικών με την υγιεινή και ασφάλεια, καθώς και στην ανάπτυξη επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων.

Εκπαιδεύει ομάδα μαθητών σε στοιχειώδεις αρχές Πρώτων Βοηθειών.

Υλοποιεί, σε συνεργασία με άλλα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας , όπου συμμετέχουν δεκαπέντε (15) μαθητές από διάφορα εργαστήρια του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.

 

Εργοθεραπεία 1: Πλύσιμο χεριών 

https://m.youtube.com/watch?v=zaU9Hf-CxjA&t=28s

www.youtube.com/watch?v=2WsooFlS5Vk

Εργοθεραπεία 2: Πλύσιμο προσώπου

https://m.youtube.com/watch?v=ztSvZaGjL5A&list=PLZ1DHVV0dH5CvUvxUhJXKIMwl7-YQi9dr&index=4

Εργοθεραπεία 3:Κάνω μπάνιο μόνος μου

https://m.youtube.com/watch?v=NBrXhgylaiI&list=PLZ1DHVV0dH5CvUvxUhJXKIMwl7-YQi9dr&index=3

Εργοθεραπεία 4: Πλένω τα δόντια μου

www.youtube.com/watch?v=pPPDT7OuIag