Εργαστήριο Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος.

Το εργαστήριο περιλαμβάνει τις εξείς δρατηρότητες:
  • Καλλιέργια μονοετών και πολυετών φυτών.
  • Πολλαπλασιασμό φυτών με (σπόρο, μόσχευμα, βολβό κ.τ.λ.).
  • Καλλιεργητικές εργασίες που αφορούν φροντίδες για την ανάπτυξη και συντήρηση φυτών σε γλάστρες για παράδειγμα (πότισμα, σκάλισμα,στήριξη, κλάδεμα κ.τ.λ ).
  • Δαμόρφωση μικρων λαχανόκηπων και καλλιέργεια μονοετών κηπευτικών.
  • Συντήρηση εργαλείων κηπουρικής καθώς και των χώρων του εργαστηρίου.
  • Καλλιεργητικές εργασίες που αφορούν συντήρηση ανθοκομικών, θάμνων δέντρων στους κήπους.