Εργαστήριο Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος.

Το εργαστήριο περιλαμβάνει τις εξείς δρατηρότητες:
  • Καλλιέργια μονοετών και πολυετών φυτών.
  • Πολλαπλασιασμό φυτών με (σπόρο, μόσχευμα, βολβό κ.τ.λ.).
  • Καλλιεργητικές εργασίες που αφορούν φροντίδες για την ανάπτυξη και συντήρηση φυτών σε γλάστρες για παράδειγμα (πότισμα, σκάλισμα,στήριξη, κλάδεμα κ.τ.λ ).
  • Δαμόρφωση μικρων λαχανόκηπων και καλλιέργεια μονοετών κηπευτικών.
  • Συντήρηση εργαλείων κηπουρικής καθώς και των χώρων του εργαστηρίου.
  • Καλλιεργητικές εργασίες που αφορούν συντήρηση ανθοκομικών, θάμνων δέντρων στους κήπους.
 
 

 

 
 

Εργοθεραπεία 1: Πλύσιμο χεριών 

https://m.youtube.com/watch?v=zaU9Hf-CxjA&t=28s

www.youtube.com/watch?v=2WsooFlS5Vk

Εργοθεραπεία 2: Πλύσιμο προσώπου

https://m.youtube.com/watch?v=ztSvZaGjL5A&list=PLZ1DHVV0dH5CvUvxUhJXKIMwl7-YQi9dr&index=4

Εργοθεραπεία 3:Κάνω μπάνιο μόνος μου

https://m.youtube.com/watch?v=NBrXhgylaiI&list=PLZ1DHVV0dH5CvUvxUhJXKIMwl7-YQi9dr&index=3

Εργοθεραπεία 4: Πλένω τα δόντια μου

www.youtube.com/watch?v=pPPDT7OuIag