Εκπαιδευτικό Προσωπικό 2016-2017

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΤΕ01.32        ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ- ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΠΕ02.50       ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕ03.50        ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΕ08.00        ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΠΕ09.00        ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΠΕ10.00        ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕ11.00        ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΕ14.04        ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΠΕ16.01        ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΕ18.02       ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΕ18.03       ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΕ18.12       ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ18.26       ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ

ΠΕ18.30       ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

ΠΕ18.35       ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΕ18.36       ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΠΕ20.50       ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ