Στοιχεία επικοινωνίας

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ζαλοκώστα 18 - Ν.Ηράκλειο - Τ.Κ: 14121

Τηλέφωνο: 2102717345

fax: 2102717337

Email: