Τα εργαστήρια

Εργαστήριο: Αυτόνομης Διαβίωσης

Εργαστήριο: Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος.


Εργαστήριο: Γραφειακής Στήριξης

Εργαστήριο: Προεπαγγελματικής