ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ

https://evgegeorge.weebly.com/-sigmatauetanu-epsiloniotadeltaiotakappa942-epsilonkappapialpha943deltaepsilonupsilonsigmaeta
Γιώργος Ν. Ευγενειάδης
Τεχνολόγος Τροφίμων
Καθηγητής Ειδικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ 88,04)
Καθηγητής Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΕΚ-ΣΕΚ-ΚΔΒΜ)
Συγγραφέας "Απλά & Διαφορετικά" συνταγές αρτοζαχαροπλαστικής σε 
διαφορετική διάσταση, Εκδόσεις Πεδίο
Εκπαιδευτής ΕΦΕΤ Υγιεινής και Ασφάλειας Χειριστών των Τροφίμων
Blog: https://evgegeorge.weebly.com/
FB page: Εύγε
M.Sc Quality Assurance
M.Ed Special Education
Πιστοποιημένη Επάρκεια Γραφής Braille
Πιστοποιημένη Επάρκεια Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας
Πιστοποιημένη Επάρκεια (ΕΟΠΠΕΠ) Εκπαιδευτή Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης

Εργοθεραπεία 1: Πλύσιμο χεριών 

https://m.youtube.com/watch?v=zaU9Hf-CxjA&t=28s

www.youtube.com/watch?v=2WsooFlS5Vk

Εργοθεραπεία 2: Πλύσιμο προσώπου

https://m.youtube.com/watch?v=ztSvZaGjL5A&list=PLZ1DHVV0dH5CvUvxUhJXKIMwl7-YQi9dr&index=4

Εργοθεραπεία 3:Κάνω μπάνιο μόνος μου

https://m.youtube.com/watch?v=NBrXhgylaiI&list=PLZ1DHVV0dH5CvUvxUhJXKIMwl7-YQi9dr&index=3

Εργοθεραπεία 4: Πλένω τα δόντια μου

www.youtube.com/watch?v=pPPDT7OuIag